Verdens Gang og Dinepenger.no med lang artikkel om radonmåling

Nye regler for utleieboliger: Haster med radonmålinger Trinn 8 av 11

Utleieskolen: Alle utleieboliger må ha målt radon i løpet av dette året. Målinger må gjøres om vinteren, derfor haster det! Du kan også få skattefradrag for utgiftene.

Les mer:

http://www.dinepenger.no/skoler/haster-med-radonmaalinger/20334773