Trønderavisa skriver om fristen for radonmåling av utleieboliger

Strålevernsforskriften som tredte ikraft 01.01.2011 stiller krav til at alle skoler, barnehager og utleieboliger har målt for radon innen 01.01.2014 og påbgynt tiltak.

Les artikkel fra Trønderavisa her:

http://www.t-a.no/kultur/article8264141.ece#.UjKulT_m7TA