Radon i Tromsø og på Kvaløysletta

Radon i Tromsø og på Kvaløysletta

På landsbasis har 160 000 boliger radon over grenseverdien. Dette omfatter ca. 10 % av alle boligene i landet. Det er kjent at deler av Tromsø og Kvaløysletta har høye radonnivåer. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.