Tromsø kommune vil hjelpe leietakere hvis radonmåling ikke er gjennomført

Les hva Tromsø kommune sier om den nye Strålevernforskriften:

Fra 1. januar 2014 plikter du som utleier å fremvise dokumentasjon på gjennomført radonmåling.

– Dette utvider rettighetene til leietakere, sier Yri, som er rådgiver hos Miljørettet helsevern i Tromsø kommune.

Endringene i Strålevernforskriften som trer i kraft på nyåret gjør at leieboere kan kreve dokumentasjon på radonnivå. Dersom utleier nekter, kan leieboer ta kontakt med kommunen og få hjelp derfra.

Les hele nyhetssaken her:

http://www.itromso.no/nyheter/article8664163.ece