Tilkjørte masser kan gi radonfare

Tilkjørte masser, som pukk og stein kan inneholde Uran og radium, noe som igjen kan frigi radongass under huset.

Tilkjørte masser, som pukk og stein kan inneholde Uran og radium, noe som igjen kan frigi radongass under huset. Områder som i utgangspunktet ikke har høye radonnivåer kan dermed få det tilkjørt med massene som blir lagt under huset. NGU (Norges Geologiske undersøkelse) har utarbeidet en prosedyre for hvordan man kan ta prøver av fyllmassene.

Som huseier kan du ta en radonmåling i inneluften i huset.

Alle hus som er bygd etter 2010 skal i utgangspunktet være sikret mot inntrenging av radongass fra grunnen.

Les Statens stråleverns artikkel her: http://www.nrpa.no/nyheter/92555/fyllmasser-under-huset-ditt-kan-gi-radonfare