Innlegg

Lungekreft fire ganger vanligere på østkanten enn på vestkanten i Oslo

Det er velkjent at radonstråling kan lede til lungekreft.

Les mer:

http://www.osloby.no/nyheter/Lungekreft-fire-ganger-vanligere-blant-menn-pa-Sagene-enn-pa-Ullern–7037916.html

Leieboerforeningen – Utleier skal sjekke radonnviået

Utleier skal sjekke radon-nivået

Regjeringen har vedtatt ny strålevernforskrift som trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriften innebærer blant annet at det er innført bindende grenseverdier for radon i utleieboliger.

Les mer:

http://lbf.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=33576

Høye radonmålinger i hybler

Flere elevhybler i Alta kan bli stengt på grunn av høye radonnivåer.

I vår ble to hybler stengt, der den ene hadde 14 ganger over tillatt nivå av den radioaktive gassen som gir økt risiko for lungekreft.

I sommer har de foretatt nye målinger, og lederen for elevboligene utelukker ikke at det kan resultere i nye stengninger om verdiene er for høy:

Kan stenge flere hybler

– Da blir vi ikke å leie ut hyblene. Vi tar ingen sjanser på å leie ut noe som ikke er innenfor lovverket i dag, sier Bjørnar Bruer, leder ved elevboligene for den videregående skolen i Alta.

– Så det kan bli aktuelt å stenge flere enn dem to hyblene som allerede er stengt?

Les mer:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7743578

Sjekk radonfaren i ombygd hus – mål radon minst hvert femte år

Fem år siden sist?

Selv om du har målt radonverdiene i boligen din tidligere, kan disse ha endret seg siden sist. Har du ikke målt radonverdiene de siste fem-ti årene, bør du vurdere en ny måling, anbefaler Statens strålevern.

Les mer:

http://www.aftenbladet.no/nytte/bo/Sjekk-radonfaren-i-ombygd-hus-3050814.html

Skoler i Telemark kan bli stengt for manglende radonmålinger og andre forhold.

Skolene er Buer, Kjørbekkhøgda, Mæla og Klyve i Skien, og Grasmyr i Bamble.

Les mer:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.8238534

Presentasjonar frå konferanse: Strengare radonreglar

Statens strålevern har saman med KS Hordaland, Ullesvang Herad og Fylkeslegen i Hordaland arrangert konferansen «Strengare radonreglar – er din kommune klar?». Konferansen vart heldt i Ullensvang 25.-26. april 2011

Les mer på Statens Strålevern sine sider.

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89105::0:6281:5:::0:0