Innlegg

Bekymret for radon i barnehage på Nøtterøy

Bekymret for radon

Ett av avvikene er at radonnivået overskrider maksimumsgrensa. De høye utslagene kan imidlertid ha å gjøre med at ventilasjonsanlegget ikke er blitt kjørt riktig, og kommuneoverlegen ber nå om nye målinger etter utbedring av ventilasjonen.

http://tb.no/nyheter/flere-avvik-avdekket-i-barnehage-1.7871321?localLinksEnabled=false

 

 

Elever og lærere fikk pustebesvær – måtte stenge klasserom

DRAMMEN: Rektor Cathrine Wessmann kjente ubehag etter bare et par dager i den nye jobben på Konnerud skole.

– Jeg tåler ikke sopp, og fikk astmareaksjoner. Derfor bestilte jeg en rapport i august i fjor, sier Wessmann.

De neste månedene skulle det bli mange rapporter om inneklimaet på Konnerud skole.

Særlig underetasjen, der rektors kontor og lærerværelset var plassert, viste seg å være utsatt for både radon og sopp. En måling fra mai 2012 konkluderte med 1.000 becquerel per kubikkmeter. En måling fra januar 2013 viste 600. Det er henholdsvis ti og seks ganger så høyt som grenseverdien.

Les hele saken her:

http://dt.no/nyheter/elever-og-lerere-fikk-pustebesver-matte-stenge-klasserom-1.7832056

 

Folkehelsas barnehage brøt hygienereglene skriver VG idag om.

Folkehelseinstituttet jobber for å bedre nordmenns helse. Men i deres egen barnehage ble det avdekket en rekke forhold som kunne utgjøre en helserisiko.

Da Helse- og miljøseksjonen i Bydel St. Hanshaugen var på tilsyn i Folkehelseinstituttets barnehage i mai 2011, ble det avdekket seks lovbrudd knyttet til hygiene, smittevern og inneklima.

Les mer:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnehager/artikkel.php?artid=10114634

Radonmåling

Statens Strålevern om lovpålagt radonmåling og sanksjoner!

Dinside.no intervjuer Bård Olsen i Strålevernet som forteller om lovpålagt radonmåling og sanksjoner.

Les hele artikkelen her:

http://www.dinside.no/912407/utleieboliger-skal-radonmaales-men-alle-maa-ikke

Alle har rett til innsyn om radonnivåer!

Statens strålevern får jevnlig spørsmål om opplysninger om radonnivåer i boliger kan gis ut til den som ber om det. Vi har utredet spørsmålet i lys av offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å nekte innsyn.

Les mer:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89681::0:6281:1:::0:0

Haster med å få målt utleieboliger for radon!

Innen 2014 må utleiere av bolig ha målt radonnivået i utleieobjektet og gjort tiltak dersom nivåene er for høye. Måling må skje i vintersesongen, fra midten av oktober til midten av april.

Les mer:

http://www.estatenyheter.no/component/content/article/1-nyhter/2674-haster-med-maling.html

Radonverdier 30 ganger over tiltaksgrense avdekket hos skole!

Grytnes ungdomsskole er utsatt for svært høyde radonverdier, mugg, vannlekkasjer i tak og takstein som forvitrer og faller ned. 6 millioner kroner er prislappen for å rydde opp.

Les mer:

http://rha.no/nyheter/radon-mugg-og-vannlekkasjer-pa-skolen-1.7735876

 

21000 dødsfall av radon i USA! Helsemyndighetene i USA lanserer radonkampanje

Les mer:

www.radonmonth.org

 

Altaposten – Sopp og radon gjør at studenter på elevhybler flyttes

Altaposten har i flere artikler belyst dårlige boforhold for hybler på studentinternat. Les mer:

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article6829549.ece

En av tre har for mye radongass i huset skriver Tønsberg Blad

Ifølge tall fra Miljørettet helsevern i Vestfold har omtrent et av tre hus radongasskonsentrasjon som er høyere enn anbefalt. Av 1134 eiendommer som gjennomførte målinger i 2010–2011 hadde 341 av dem et eller flere rom med konsentrasjonsnivå høyere enn 200 bq (bequerel) per kubikkmeter.

I 2011–2012 var det 543 undersøkelser, 134 eiendommer hadde da for høye verdier av den radioaktive, usynlige og luktfrie edelgassen.

Les mer:

http://tb.no/forbruker/bolig/en-av-tre-har-for-mye-radongass-i-huset-1.7643034