Studentsamskipnaden går frem som et godt eksempel i Kristiansand-området

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Agder, SiA, var tidlig ute med radonmåling av sine hybler og bygningsmasse. De var i full gang med sine radonmålinger et år før loven trådte i kraft, 1. jan 2014.

Som så mange andre på Sørlandet var det mange av leilighetene som hadde høye radonnivåer. Tiltak mot radon ble iverksatt høsten 2013, med kontrollmålinger våren 2014.

For store organisasjoner med stor bygningsmasse er radon en langvarig prosess, der de er nødt til å jobbe med dette kontinuerlig over noen år for å få gjort radonmåling, tiltak mot radon, kontrollmåling, eventuelle nye tiltak mot radon, eventuelle nye kontrollmålinger osv.

SiA er i dag på god vei mot å bli fullstendig radonTRYGG.

Radontrygg
RadonTRYGG