Strålevernet informerer om Strålevernforskriften som trer ikraft 01.01.2014

Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at målingene er gjort innen midten av april 2014.

Les hele saken her:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:90397::0:6281:1:::0:0