Stortinget ber regjeringa sikre at alle som er risikoutsett for radonproblem får tilbod om radonmåling.

Innst. 129 S (2011–2012) (Midlertidig)

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om gode bygg for eit betre samfunn – Ein framtidsretta bygningspolitikk

Les mer:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/Inns-201213-129/