Stordal kommune med brev til sine innbyggere om radonmåling

Alle utleieboliger skal ha målt og utbedret eventuelle høye radonverdier innen 31.12.2013. Konsekvensen kan være at en kan miste retten til å leie ut. Les brevet til innbyggerne i Stordal kommune her:

http://www.stordal.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=2&FilId=4061