Stenger skole i Bergen på grunn av dårlig inneklima

Stenger deler av Sælen oppveksttun

– Vil ikke ha en ny Varden skole, sier rektor.

 

Les mer:

http://www.ba.no/nyheter/article6384160.ece