Radon i Stavanger og omegn

Radonnivåer i Stavanger

På radonkartene ser det ut til at det er lite eller ingen radon i Stavanger, men dette er et av områdene i landet vi har flest kunder. Kartlegginger viser at på landsbasis har 160 000 boliger radon over grenseverdien. Dette omfatter ca. 10 % av alle boligene i landet. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.

Vet du noe om radonnivåene i din bolig?