Statens Strålevern skriver på sine sider om at målesesongen snart er slutt

Målesesongen nærmer seg slutten – og som utleier bør du nå måle radon og gjøre eventuelle tiltak før 1. januar 2014.

Les mer:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89669::0:6281:1:::0:0