Statens Strålevern publiserer ny måleprosedyre for radonmålinger i boliger

Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger kan utføres i boliger.

For utleieboliger, som er omfattet av krav til radonnivå i strålevernforskriften, vil en måling etter denne prosedyren dokumentere radonnivået. For boliger generelt er det ikke krav om måling av radon, men vi anbefaler å måle, og å følge denne måleprosedyren.

Les hele nyheten her:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:90547::0:6281:1:::0:0