Statens Strålevern opplyser om at målesesong for radon er i gang

Nå er det tid for å måle radon. Strålevernet anbefaler radonmåling i perioden fra midten av oktober til midten av april.

Les mer:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89412::0:6281:1:::0:0