Statens Strålevern etterlyser mer handling mot radon!

Norske myndigheter ønsker økt fokus på konkrete tiltak for å redusere høye radonnivåer i boliger og bygg. Nå skal saken drøftes på internasjonalt nivå.

Norge er sammen med Sverige og Finland blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. På en internasjonal konferanse om radon i Paris denne uken setter norske myndigheter fokus på hva som må gjøres for å redusere nivået av den kreftfremkallende edelgassen radon i boliger og bygg.

-Norge og en rekke andre land har kommet langt i arbeidet med å måle radoneksponeringen, men målinger alene redder ikke liv. Da må det tiltak til. Nå ønsker vi å rette søkelyset mot hva folk og myndigheter selv kan gjøre for å redusere radonnivået, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Les mer:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89758::0:6281:1:::0:0