Radonmåling

Sørum Kommune informerer om radon

Reduksjon av radon i inneluft gir en positiv helseeffekt skriver Sørum Kommune på sin hjemmeside. Les hele artikkelen her:http://www.sorum.kommune.no/radon.5572757-137462.html