Sør-Fron kommune måler radon.

Det er i kommunal regi lagt ut 305 sporfilmer for måling av RADON på skoler, barnehager og kontorer. Les hele saken her: Artikkel.aspx?AId=2380