Sogn Avis melder om radonverdier 10 ganger høyere enn anbefalt tiltaksgrense

Urovekkjande høge radon-verdiar

Målingar har vist over ti gonger tilrådd nivå av den kreftframkallande gassen radon på Sagatun skule.

Les mer:

http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article6353594.ece