Sløydsal stengt på skole grunnet høye radonverdier

Radonnivået i sløydsalen ved Jørstadmoen skole er for høyt, ifølge målinger  utført av Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Det er for øvrig ikke  betenkelig høye konsentrasjoner av muggsopp i innelufta.

Les nyhetssaken her:

http://www.gd.no/nyheter/article6785845.ece