Skiptvedt kommune oppforder til radonmåling.

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.
Les hele saken her: radon.5410401-212106.html