Radon i Skien

Radon i Skien
Radon i Skien

På landsbasis har 160 000 boliger radon over grenseverdien. Dette omfatter ca. 10 % av alle boligene i landet. Bare i Skien har 462 boliger, med 1402 innbyggere radonnivåer over faregrensen. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.