Sjekk ut Statens Strålevern på www.regelhjelp.no

Radon i inneluft

Radonnivåene i bygninger og andre lokaler skal være forsvarlige. Dette gjelder bygninger og lokaler beregnet for arbeid, men også andre bygninger der folk har adgang, for eksempel butikker, kinoer og treningslokaler. Andre eksempler på  lokaler som må ha forsvarlige radonnivåer, er T-banestasjoner, fjellhaller og parkeringshus.

Les mer:

http://www.regelhjelp.no/MondoSearch/Click.aspx?LinkClick=’%2fcgi-bin%2fMsmGo.exe%3fgrab_id%3d0%26page_id%3d5988%26query%3dradon%26hiword%3dradon%2520′