Radonverdier 30 ganger over tiltaksgrense avdekket hos skole!

Grytnes ungdomsskole er utsatt for svært høyde radonverdier, mugg, vannlekkasjer i tak og takstein som forvitrer og faller ned. 6 millioner kroner er prislappen for å rydde opp.

Les mer:

http://rha.no/nyheter/radon-mugg-og-vannlekkasjer-pa-skolen-1.7735876