Radonsug

Radonsug er et produkt som kan brukes i hus med kryperom eller kjeller der radonbrønn ikke vil fungere. Radonsuget reduserer radonverdiene i luften og kan hindre spredning til overliggende oppholdsrom.

Slik virker radonsug

Radonsuget består av vifte, ventilasjonsrør, støydempere og et avkast til friluft. Det installeres normalt i kjeller eller kryperom. Ved å suge ut radonholdig luft, trekkes uteluft inn gjennom ventiler og fortynner radongassen. I noen tilfeller kan løsningen også benyttes til å skape undertrykk som hindrer spredning til øvrige rom.

DSA anbefaler sammen med radonbrønn, radonsug som en av de sikreste måtene til å få effektiv reduksjon av radonnivåene.

Ventilering

Radonsug kan kombineres med ventilering og vil ved korrekt justering også bidra til å forebygge fuktskader.

En effektiv løsning

Det handler om å skape et undertrykk som er stort nok til å få skiftet ut radonholdig luft i kjeller eller krypkjeller. Da vil luften som kommer inn i bo-arealet, som regel ha lave radonverdier.

Kunsten med å få radonsuget til å virke optimalt, er å påvirke boarealet minst mulig utenom radonverdiene. Når det suges ut luft, må vi sørge for at det kommer tilstrekkelig med luft inn. Vi skal trekke minst mulig luft fra boarealet, samtidig med at effekten opprettholdes. Dette er svært viktig.

Dimensjoner

Til radonsug i eneboliger benyttes 100 mm rørdimensjon. Ved behov for stort luftskifte kan dette økes til 125 eller 160 mm.

Hva koster et radonsug?

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud. post@radonkjeden.no eller ring 222 86 136.

Radonsug
Radonsug