Radonbrønn

Har din bolig for høye nivåer av radon(> 100 Bq/m3) er radonbrønn ofte et effektivt tiltak.

Slik virker en radonbrønn

En radonbrønn lager undertrykk under bygningen og hindrer radongassen i å trenge inn i bygningen. Der det er grus, pukk eller sprengstein under husets såle, er det et godt grunnlag for at en radonbrønn skal fungere tilfredsstillende.

DSA ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene.

Boliggrunn

Grus, pukk eller sprengstein

Dimensjoner

125 mm rørdimensjon er det mest brukte, men i de tilfellene det er mulig, så kan man dekke et enda større område med 160 mm rørdimensjon. Vi tilbyr også dimensjonen 100 mm.

Radonbrønn
Radonbrønn

Hvordan virker en radonbrønn?

Det dannes et undertrykk ved at brønnen (rør med lufting) settes ned i grunnen, på denne kobles det en radonvifte som suger radonholdig luft ut gjennom en støydemper og til et avkast gjennom veggen. Ved å skape dette undertrykket, hindres radonholdig luft i å sive inn i bygget.

Dimensjoner på radonbrønn?

Som oftest er størrelsen på brønnrørene 125mm, men vi tilbyr også andre størrelser som 100 mm og 160 mm

Hva koster en radonbrønn?

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud.
post@radonkjeden.no eller ring oss på 222 86 136

Finnes det andre løsninger?

For dem som har krypgrunn/krypkjeller er radonsug enda løsningen. Les mer om hvordan radonsug virker.