Radon i borettslag og boligsameier

Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og vi har spesialisert oss på borettslag. Vi hjelper med å få radon inn i en langsiktig og kostnadseffektiv vedlikeholdsplan. Unngå unødig helserisiko og ta vare på verdiene ved boligsalg!

Styrets ansvar

Måling og utbedring av radon er en del av vedlikeholdsplikten, og som eier av bygningsmassen har styret forvaltningsansvaret for dette. Kostnaden tilhører de alminnelige felleskostnadene. 

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

For å finne riktige tiltak til borettslaget utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet.

Kostnadseffektive løsninger

Våre løsninger er kostnadseffektive. Når flere boliger er fundamentert på felles masser, kan det lages en fellesløsning. Én vifte kan da hindre radon i å trenge inn i samtlige boliger.
Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.