Radon i bolig og utleiebolig

Det er flere grunner til å ønske å ha en radonTRYGG bolig – Lavere risiko for lungekreft og lettere fremtidig salg av boligen.

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og vi har spesialisert oss på eneboliger og rekkehus. Vi hjelper deg med å finne radontiltak som fungerer. Unngå unødig helserisiko og ta vare på verdiene ved boligsalg!

Har du målt høye nivåer, kan du sende oss disse for hjelp til å tolke.

Radontrygg
Radontrygg

Spesialister på tiltak

For å finne riktige tiltak til boligen, utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. Våre tiltak er utformet slik at vi fjerner radongassen før den kommer inn i boligen.

OBS! Uteleieboliger følger eget regelverk som du kan lese mer om her

Bransjens beste løsninger

Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! DSA (tidligere Statens strålevern) anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Målinger – Hvordan gå frem?

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger DSA (tidligere Statens stråleverns) strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre at målingene blir av høyeste kvalitet. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og gir råd for videre radonarbeid i boligen.

Slik beregner du antall målepunkter i boligen:
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. Minst ett rom i hver av øvrige etasjer skal måles.

Slik beregner du antall målepunkter i utleiebolig:
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. Minst ett rom i hver av øvrige etasjer skal måles.

Mål i mange rom! For å finne den mest effektive løsningen, er det best å vite radonsituasjonen i hele bygningen. Radonnivået varierer fra rom til rom.

Målinger – Kontrollmåling

Etter at det er gjort radonreduserende tiltak, bør det gjøres kontrollmålinger. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien. 

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene:
1. Radonbrønn og radonsug – Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene.
2. Tettetiltak – f.eks hull og sprekker der radonholdig luft trenger inn.
3. Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvåret – mellom 15. oktober til 15. april.
Kortere måletider gir ikke årsmiddelverdi ihht DSA’s (tidligere Statens strålevern) anbefalinger.
Korttidsmålinger med spesielle sporfilmer eller elektroniske målere kan benyttes til å indikere om utførte tiltak fungerer.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Måleprosedyren til DSA krever dette. Årsaken er at vi normalt har høyere radonverdier i inneluften når det er kaldt ute.

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.
Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.

Hva er radonmåling med sporfilm?

En sporfilm registrerer strålingspartikler fra radon i lufta. Radon er en radioaktiv gass og sender ut alfapartikler. Disse partiklene lager spor i en sporfilm.

Er digitale/elektroniske målere like gode som sporfilm?

Ja, men kun hvis man følger DSAs måleprosedyre. Det betyr blant annet at måleren må ligge sammenhengende i minst to måneder i hvert rom. Som regel er det enklere og billigere å bruke sporfilmer.