Radontiltak

Radonreduserende tiltak til eksisterende bygninger

Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. I stedet for å tynne ut radon som har kommet inn i bygget, er våre tiltak utformet slik at vi fjerner radongassen før den kommer inn i bygget.

Har du målt høye nivåer kan du sende oss disse for hjelp til å tolke.

Bransjens beste løsninger

Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! Statens strålevern anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene.

Våre løsninger er bruker lite strøm, er stillegående, robuste og SINTEF-testet.