Radonmålinger viser høye verdier på skoler i Hamar

Ridabu skole og Lovisenberg barnehage har hatt for høye radonverdier i en måling. Strakstiltak er iverksatt, og permanente tiltak er under planlegging.

Les mer:

http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/177277/Default.aspx