Radonmålinger fra Verran Kommune

Måleresultater i Verran

I Verran er det gjennomført radon- målinger i Strandvegen barnehage, Malm skole, Folla skole og Stranda oppvekstsenter.

Strandvegen barnehage og Stranda oppvekstsenter har ikke målinger over tiltaksgrensene. Det er dermed ikke nødvendig med tiltak på disse stedene.

For Malm skole og Folla skole er det i deler av bygningsmassen målt radon over grenseverdiene for tiltak. Spesielt gjelder dette rom i første etasje/underetasje begge steder.

kilde : http://www.verran.kommune.no/radon-nivaa-i-skolebygg-og-barnehage-i-verran.5263972-102975.html