Radonmåling

Radonkjeden tilbyr radonmåling på alle type bygg, privatboliger, kommunale boliger, næringsbygg, utleieboliger, barnehager, skoler og andre offentlige bygg. Vi har alle typer målinger i vårt sortiment: Sporfilmer for langtidsmåling (minimum 2 måneder), sporfilmer for hurtigmåling (7 – 14 dagers indikasjonsmåling), elektroniske målere. Vi tilbyr også TRINN 2-måling. Dette er for de som har målt høye nivåer av radon, men der radonnivået varierer med driften av ventilasjonsanlegget.

Må alle måle radon?

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) anbefaler alle å måle radon. I Norge er det høyere radonverdier enn myndighetenes anbefalinger i hver femte bolig. Det fins kart som viser radonrisikoen for området, men disse radonkartene sier aldri noe om hvert enkelt hus. Naboen din kan ha høyt radonnivå, selv om du har lavt.

Hvordan måler man radon?

Siden radon verken kan luktes eller kan ses, må man måle for å vite om man blir eksponert. Det er mest radon innendørs på vinteren. Derfor er den beste tiden å måle fra midten av oktober til midten av april. For å oppfylle DSAs prosedyrer for radonmåling i ulike bygninger, bør man måle med sporfilmer i oppholdsrom i minimum 2 måneder i denne perioden.    

Vi tilbyr også kortere målinger. Da brukes det en spesialsporfilm som heter Radpidos, denne setter man ut i 7-14 dager, og vil gi deg en indikasjon. Disse blir ofte brukt ved kjøp og salg av bolig.  Bestill radonmåler her.

Hvor farlig er radon?

Man kan ikke merke at man puster inn radongass. Høy radoneksponering over tid gir økt risiko for lungekreft. I henhold til forskning fra DSA og Kreftregisteret, medvirker radoneksponering til 12 % av lungekrefttilfellene i Norge. Dette utgjør nærmere 400 tilfeller hvert år.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass, den dannes kontinuerlig i jordskorpa hvor det er uranholdige mineraler. . I Norge finnes det uran i blant annet granitt og alunskifer. Radonkonsentrasjonen vil normalt være lav utendørs. Ettersom vi har et kaldt klima, trekkes radon inn i luften innendørs.