Radonkjeden sin representant i Møre og Romsdal intervjues av NRK Møre og Romsdal

Byggmester Frank Havnegjerde intervjues om strålevernforskriften som sier at alle utleieleiligheter, skoler og barnehager må måle radon før 15.04.2014. Les hele artikkelen her:

http://www.nrk.no/mr/har-du-husket-a-male-radonnivaet_-1.11468661