Radonforekomster kartlagt ved 11 skoler i Bergen

Bergen kommune har gjennomført kartlegging av radonforekomster ved de 11 skolene med størst behov for inneklimatiltak. I noen rom ved fem skolebygg er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å få ned radonnivået Kartleggingen av radon er gjort i forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg. Undersøkelsene inngår som en del av den tilstandsdokumentasjonen som tilsynet har bedt om. Resultatene blir nå oversendt til tilsynsmyndighetene. Radonmålingene blir ettersendt fordi målingene må foretas over lang tid.

Les mer : https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/inneklimaet-i-skolen/article-97284