Radon i bolig og utleiebolig

Radonkjeden er landets ledende leverandør av tiltak mot radon. Vi har profesjonelle, lokale håndverkere – over hele landet!

100 Bq/m³

Tiltaksgrense. Alt over må justeres ned.

SPESIALIST PÅ TILTAK

Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og vi har spesialisert oss på eneboliger og rekkehus. Vi hjelper deg med å finne radontiltak som fungerer. Unngå unødig helserisiko og ta vare på verdiene ved boligsalg!

OBS! Uteleieboliger følger eget regelverk

radonTRYGG bolig

D et er flere grunner til å ønske å ha en radonTRYGG bolig – Lavere risiko for lungekreft og lettere fremtidig salg av boligen.

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

For å finne riktige tiltak til boligen utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. I stedet for å tynne ut radon som har kommet inn i boligen, er våre tiltak utformet slik at vi fjerner radongassen før den kommer inn i boligen.

Har du målt høye nivåer kan du sende oss disse for hjelp til å tolke.

Bransjens beste løsninger

V åre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! Statens strålevern anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

«senket radonnivåene i boligen fra 840 til 30»

Målinger – Hvordan gå frem?

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger Statens Stråleverns strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre at målingene blir av høyeste kvalitet. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og gir råd for videre radonarbeid i boligen.

Slik beregner du antall målepunkter i boligen:
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. Minst ett rom i hver av øvrige etasjer skal måles.

Slik beregner du antall målepunkter i utleiebolig:
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. Minst ett rom i hver av øvrige etasjer skal måles.

Hvis utleiedelen kun er en del av bygget er det lurt å benytte anledningen til å måle radon i hele bygget, da en løsning på et radonproblem er mest effektiv om man vet noe om hele bygget.

Målinger – Kontrollmåling

Etter at det er gjort radonreduserende tiltak bør det gjøres kontrollmålinger. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien. 

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene.

  1. Radonbrønn og radonsug – Ventilerer vekk radon før det kommer inn i bygget. Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene.
  2. Tettinger – Hull og riss der radon trenger inn.
  3. Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvåret – fra 15. oktober til 15. april.

Kortere måletider gir ikke årsmiddelverdi ihht Statens stråleverns anbefalinger.
Korttidsmålinger med spesielle sporfilmer eller elektroniske målere kan benyttes til å indikere om utførte tiltak fungerer.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Radonnivåene er høyere om vinteren. Målingene er mer nøyaktige ved høye nivåer. Dette er også ihht Statens stråleverns anbefalinger om radonmåling i bolig.

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.

Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.

Hva er sporfilm radonmåling?

En sporfilm registrerer strålingspartikler fra radon i lufta.

Radon er en radioaktiv gass og sender ut alfapartikler. Disse partiklene lager spor i en sporfilm.

Er digitale/elektroniske målere like gode som sporfilm?

Ja, men det er viktig å måle like lenge for å få en årsmiddelverdi. 2 måneder i vinterhalvået – fra 15. oktober til 15. april.

De billigste målere gir ikke en målerapport til f.eks. kommunen for utleietillatelse. Kontakt oss gjerne for å finne riktig måler til ditt formål.

  • målinger i henhold til Strålevernets strenge krav

  • befaringer for å kartlegge behov

  • spesialist på tiltak i borettslag

Kontakt oss i dag

2 + 1 = ?