Radon i skoler og barnehager – oppdatert informasjon fra Statens Strålevern

Strålevernforskriften stiller krav til radon for skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem.

Les mer:

http://www.nrpa.no/radon/radon-i-skoler-og-barnehager