Radon i areal planleggingen – Ny stråleverninfo fra Statens Strålevern

Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Strålevernet har utarbeidet en stråleverninfo som gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å vurdere dette.

Les mer:

http://www.nrpa.no/dav/b55a74e6b2.pdf