Radon, fluor og mangan i private vannkilder

Ble syk av avføring i drikkevannet. Alle husene i nabolaget har private vannkilder. Flere er forurenset med radon, fluor og jern. Jan fikk e.coli av dyreavføring i drikkevannet. Les hele saken her: ble-syk-av-avforing-i-drikkevannet-1.8313337