Radonmåling

Rådmannen flytter elever inn på Aurland barne- og ungdomsskue (ABU) pga for høye radonmålinger

Rådmannen flytter elever inn på Aurland barne- og ungdomsskue (ABU) pga for høye radonmålinger. Les hele artikkelen her:

http://www.aurland.kommune.no/raadmannen-tilraar-aa-flytta-elevar-inn-paa-aurland-barne-og-ungdomsskue-abu.5687692-155908.html