Oslo Kommune publiserer ny informasjon om radonkartlegging i Oslo

Oslo kommune har gjennomført to kartlegginger av radonkonsentrasjonene siden 2000. Den siste kartleggingen av boliger, i 2008/2009, viste at andel målte konsentrasjoner over daværende grenseverdiene var den samme som på landsbasis.

Les mer om radonkartlegging i Oslo

http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/miljorettet_helsevern/radon/