Økt innsats mot skadevirkningene av radon

Helse- og omsorgsdepartementet øker innsatsen mot skadevirkningene av radon i 2012 ved å gi 1 million kroner til Statens strålevern. Midlene vil blant annet benyttes til å identifisere radonutsatte områder.

Les mer:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2012/okt-innsats-mot-skadevirkningene-av-rado.html?id=708401&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter