Økt fare for radon og lungekreft i Namdal

Radonkart Namdal
Radonkart Namdal

Høye uranverdier i Namdal kan gi økt fare for radon og lungekreft, melder NGU (Norges Geologiske Undersøkelse).

NGU, som har undersøkt grunnforholdene i store deler av landet for blant annet urannivåer forteller at når uran brytes ned i jordskorpa vil denne prosessen danne en usynlig og radioaktiv gass, som stiger opp fra bakken og dermed kan trenge inn i husene våre. Gassen det er snakk om er radon, som er den viktigste årsaken til lungekreft, etter aktiv røyking, i følge WHO (Verdens Helseorganisasjon). Det er anslått at gassen forårsaker 300 dødsfall i året på landsbasis.

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å gjennomføre radonmålinger. Alle boliger bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Les hele artikkelen her: http://www.ngu.no/nyheter/hoye-uranverdier-i-namdal-kan-gi-okt-fare-radon-og-lungekreft