Nye Sintef veiledninger til legging av radonmembraner

Tre nylig publiserte anvisninger i Byggforsk-serien tar for seg utfordringer knyttet til fundamentering og lastoverføring fra ringmur til byggegrunn. Forskjellige plasseringer av radonmembran og hvilke hensyn man må ta til radonmembraner er også vist i eksemplene.

Les mer:

http://www.sintef.no//Presserom/Pressemeldinger/Trygg-prosjektering-av-ringmurer/