Nye og strengere krav til huseiere skriver varden.no om

Huseierens landsforbund tilbyr seg å låne ut radonmålere. Les hele saken her:

http://www.varden.no/nyheter/nye-og-strenge-krav-til-huseiere-1.7779939