Ny teknisk godkjenning fra SINTEF for radonbrønn

Montering av radonbrønn
Montering av radonbrønn

Vi bruker Radonors brønnelementer til vår radonbrønn. Radonor AS har nå fått fornyet SINTEF Teknisk Godkjenning for sin radonbrønn. Godkjenningen gjelder alle dimensjoner av brønnen.

Alle dimensjonene har gjennomgått prøving hos SINTEF Byggforsk i Oslo. Brønnenes kapasitet i form av trykktap som funksjon av luftmengde er målt i laboratoriet. I tillegg er det nå gjort en omfattende vurdering av miljømessige forhold som for eksempel påvirkning på jord og
grunnvann. Årlig inspeksjon og gjennomgang av rutiner og kvalitetssystem på produksjonsstedet  er en del av godkjenningen.
Godkjenningen er blant annet en dokumentasjon på at brønnen kan benyttes til å oppfylle §13-5 i TEK 10. Ved siste revidering av Byggforskseriens anvisning 520.706 ”Sikring mot radon ved nybygg”, er det nå tatt inn veiledende dimensjoneringsregler for radonbrønner på store grunnflater.

– Godkjenningen gjelder for alle radonbrønner fra dimensjon Ø125 til Ø200.

Karianne Solheim i Radonor AS

Les hele nyhetssaken her: http://www.bygg.no/article/1232035