Radonmåling

Ny oppdatert informasjon fra Statens Strålevern

Statens Strålevern har publisert oppdatert informasjon om lovpålagte radonmålinger. Du kan lese hele artikkelen her:

http://www.nrpa.no/temaartikler/89997/radon-i-utleieboliger