Ny forskning viser at 16% av lungekreft tilfeller i Canada kan relateres til radoneksponering

WHO (Verdens Helse Organisasjon) og Norske myndigheter har anslått at ca. 10% av alle lungekrefttilfeller kan relateres til radoneksponering.Etter en studie av 14 000 private hus i Canada anslår en nå at 16% av lungekrefttilfeller har en relasjon til radoneksponering.

Les mer:

http://lungcancer.about.com/b/2012/08/21/what-percent-of-lung-cancer-is-caused-by-radon.htm