Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) informerer om radon

Avhendingslova har krav om selgers opplysningsplikt, og det finnes en dom fra Borgarting lagmannsrett i 2008 hvor et boligkjøp ble opphevet som følge av manglede opplysninger om radon fra boligselger. Les hele saken her:657261