Radon på Nesodden

Radon på Nesodden
Radon på Nesodden

På Nesodden har hele 1 456 boliger med for høye radonnivåer. Totalt omfatter dette 5 306 innbyggere og er et av de områdene i landet med mest radon per innbyggere. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.

Vet du noe om radonnivåene i din bolig?