Radon på Nesodden

På Nesodden har hele 1 456 boliger med for høye radonnivåer. Totalt omfatter dette 5 306 innbyggere og er et av de områdene i landet med mest radon per innbyggere. Dette vet vi basert på Statens Stråleverns kartlegginger og NRKs sammenligning med befolkningstall. Men hvilke boliger? Dette er umulig å vite ved hjelp av disse kartleggingene. Den eneste måte å finne ut av om din bolig er i faresonen er å måle.

Vet du noe om radonnivåene i din bolig?

Finn ut mer om potensiell radonfare i ditt område - Legg inn adressen din under

MÅLE RADON

Måling er enkelt og billig,

og du kan utføre det selv.

TLF

LANDSDEKKENDE GRATIS RÅDGIVNING

222 86 136

TILTAK MOT RADON

Har du allerede målt høye radonnivåer?
Les mer om radontiltak i bolig

Bakgrunn for tallene

Bakgrunnen er Statens stråleverns kartlegging i samarbeid med NGU (Norges geologiske undersøkelse). De har laget et felles radon aktsomhetskart for Norge, med bakgrunn i Statens stråleverns database over inneluftsmålinger og kunnskap om geologien i bakken.

Aktsomhetskartet viser hvilke områder som har høyere sannsynlighet for at det er for høye radonverdier inne i hus.

I senere tid har NRK undersøkt radonkartene fra Statens strålevern sammen med statistikk fra SSB.

Alle er enige i at kartene kan ikke si om om det er for høye radonverdier i et bestemt hus. For å vite om det er for mye radon i et hus er eneste måte å gjennomføre en måling inne i huset.

Må jeg måle?

Godt spørsmål. Det er ikke bra for noen å oppholde seg over tid på steder hvor det er høye radonnivåer, enten det er på arbeidsplassen, i barnehagen, i en leid bolig, eller i borettslaget. Det finnes litt forskjellige regelverk og retningslinjer for de forskjellige. Noen måle.

I skoler, barnehager og alle former for utleieboliger skal det måles. Les mer her radonkjeden.no/radon-i-skoler-barnehager-utleiebolig

arbeidsplasser skal det kartlegges. Den eneste praktiske metoden er å måle. Les mer her radonkjeden.no/radon-i-naeringsbygg

I borettslag og sameier er måling og utbedring av radon en del av vedlikeholdsplikten. Les mer her radonkjeden.no/brl

I private boliger bør man måle, men det er ingenting som regulerer dette. Unntatt ved utleiebolig, da du måle. Les mer her radonkjeden.no/radon-i-bolig

Kan det være høye nivåer, selv om det ser lavt ut på kartet?

Ja. Tilkjørte masser kan ha høyt radoninnhold.

Radon aktsomhetsgrad - hva er det?

Aktsomhetsgrad er en betegnelse Statens strålevern bruker for å indikere risikoen for å ha høye radonnivåer i et område.

  • Særlig høy: En egen klassifisering for områder med alunskifer i berggrunnen, en bergart som gir særlig stor fare for radon.
  • Høy: Statistisk beregnet at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje.
  • Moderat til lav: Lavere fare for radon i inneluft i boliger.
  • Usikker: Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, eller beregningene gir ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav.

Radon på landsbasis

Totalt ligger minst 159 418 bolighus i områder med høy og særlig høy radonfare.

Dette tilsvarer over 10 prosent av norske bolighus (10,55%).

Hvorfor har dere denne kampanjen?

Radonkjeden opplever at stadig flere bruker radonkart feil, nemlig til bestemme om de har radon i sin egen bolig eller om de trenger å måle. Kartene bør ikke brukes til dette formålet. Den eneste måten man kan vite om nivåene er høye hjemme hos seg selv er å måle. Det er billig å måle egen bolig – og du kan enkelt skaffe deg et godt grunnlag til å vite om dette er noe du trenger å bruke mer tid på.

Fikk senket radonnivåene fra 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3

Les mer om hvordan de fikk senket de høye nivåene her